Інформація про законний в'їзд та проживання

Як виїхати з окупованої території?

Виїхати з окупованої території громадянам України можливо:

 • через адміністративну межу (контрольні пункти в’їзду-виїзду, на яких здійснюється тимчасовий прикордонний контроль);
 • через лінію зіткнення (гуманітарні коридори, організовані представниками державних органів), а також у будь-який інший доступний для них спосіб.

Важливо: пред’явити будь-який документ, що засвідчує особу (паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; службовий паспорт; свідоцтво про народження тощо).

Детальніше:
Людей, що прибули на одну з вищеперерахованих зон без документів – передають представникам Національної поліції для проведення перевірки.

Виїзд з тимчасово окупованої території іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися за процедурою, передбаченою Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про статус біженців mceclip0.png.

Виїзд з деяких тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей здійснюється через контрольні пункти в’їзду-виїзду з деякими особливостями на підставі дозволу:

 • громадянами України, які не досягли 14-річного віку, - за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтва про народження, в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід;
 • громадянами України віком від 14 до 16 років - за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід;
 • громадянами України, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України внаслідок постійного проживання на тимчасово окупованих територіях або в яких відсутній паспорт громадянина України у зв’язку із втратою/викраденням, - за умови пред’явлення свідоцтва про народження (для громадян України, які не досягли 16-річного віку) або будь-якого іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС. Зазначені обставини перевіряються координаційним центром під час видачі дозволу фізичній особі;
 • громадянами України, які не мали можливості внаслідок постійного проживання на тимчасово окупованих територіях здійснити вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року фотокартки після досягнення 25- чи 45-річного віку, - за умови пред’явлення такого паспорта громадянина України;
 • громадянами України, які не досягли 16 років, які внаслідок народження та постійного проживання на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі, не мали виданого свідоцтва про народження - за умови пред'явлення особи (особами), які супроводжують громадян України, які не досягли 16 років, паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. виїзду з тимчасово окупованих територій та документів, що підтверджують факти народження громадян України, які не досягли 16-річного віку, на підставі дозволу, виданого фізичній особі, яка здійснює супровід.

У разі виявлення уповноваженою посадовою особою органу охорони державного кордону дитини віком до 16 років без супроводу в забороненій зоні контрольного пункту пропуску в’їзду-виїзду уповноважені посадові особи підрозділу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території. території України та невідкладно (протягом 24 годин) повідомити про таку дитину до Національної поліції, СБУ та забезпечити передачу дитини органам опіки та піклування за місцем виявлення для забезпечення соціального захисту.

У разі виїзду з тимчасово окупованих територій осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі та у яких відсутні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, такі особи передаються представникам Національної поліції для встановлення особи.

Хто такі внутрішньо переміщені особи?

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Навіщо потрібна довідка переселенця?

Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Наявність довідки дає можливість:

 • отримувати щомісячну адресну допомогу;
 • переоформити соціальні виплати, пенсію;
 • влаштувати дитину в садок/школу;
 • отримати доступ до медичного обслуговування тощо.
Хто може отримати довідку ВПО?

Довідку ВПО можуть отримати такі категорії:

 • повнолітні або неповнолітні внутрішньо переміщені особи;
 • малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена (через звернення законного представника);
 • військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» mceclip0.png, на дату їх виникнення;
 • студенти, які мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право на отримання довідки, якщо вони не бажають повернутися до попереднього місця проживання через обставини, зазначені в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» mceclip0.png;
 • особи, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі та мали (мають) зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» mceclip0.png на дату їх виникнення, після звільнення мають право на отримання довідки, якщо не бажають повертатися до попереднього місця проживання;
 • особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок агресії рф. Даний факт має бути підтверджений відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);
 • неповнолітні діти, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання (якщо інформацію про них внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб);
 • особи, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 mceclip0.png «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану перемістилися з території на якій проводяться бойові дії;
 • особи, в яких задеклароване/зареєстроване місце проживання розташоване поза межами території на якій проводяться бойові дії, але такі особи: 1) перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території, де проводяться бойові дії; 2) сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території, де проводяться бойові дії.
Куди звертатися для постановки на облік як ВПО?

Для отримання довідки ВПО можна звернутися до компетентних органів, зокрема:

 • центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи);
 • виконавчі органи місцевої ради;
 • Департамент соціального захисту населення місцевої державної адміністрації;
 • портал та мобільний застосунок “Дія”.
Яка інформація вказується в заяві на отримання статусу ВПО?

Така заява містить інформацію про:

 • прізвище, ім'я та по батькові;
 • громадянство;
 • дата та місце народження;
 • стать;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 • відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена;
 • відомості про зареєстроване і фактичне місце проживання;
 • адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручатися офіційна кореспонденція, та контактний номер телефону;
 • обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 • відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації;
 • відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування закладу);
 • відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію професійної освіти, посаду, професію.
Які документи подаються разом із заявою?

Перелік документів для отримання ВПО:

 • паспорт громадянина України;
 • свідоцтво про народження дитини (за необхідності);
 • інший документ, що посвідчує особу та підтверджує спеціальний статус заявника;
 • довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН);
 • номер картки «єПідтримка» або банківського рахунку за стандартом IBAN;
 • докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (у випадку відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення).

Документом, який підтверджує факт проживання на території, з якої здійснилося переміщення внаслідок війни, може бути військовий квиток, трудова книжка, документ про наявність рухомого або нерухомого майна, документ про освіту (шкільний атестат, диплом технікуму / коледжу / університету / тощо), довідка з місця навчання, документ про влаштування дитини до дитячого садку / прийомну сімʼю / дитячий будинок, документ про встановлення опіки або піклування, медичні документи, фото- та відео-матеріали, та ін.

З яких причин можуть відмовити у видачі довідки переселенця?

Відмова у видачі довідки можлива у випадку:

 1. якщо заявник не має запису про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на цій території;
 2. у державних органів є факти про подання неправдивих відомостей з ціллю отримання довідки;
 3. особа втратила документи, що посвідчують його особу (в такому разі необхідно спершу відновити документи, а потім стати на облік).
З яких причин можуть скасувати дію довідки переселенця?

Довідка може бути скасована якщо внутрішньо переміщена особа:

 • подала заяву про відмову від довідки;
 • вчинила злочин (порушила закон України)
Обов'язки внутрішньо переміщеної особи.

Внутрішньо переміщена особа зобов'язана:

 • дотримуватися Конституції і законів України, інших актів законодавства;
 • повідомляти про зміну місця проживання до компетентного органу за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання;
 • в разі добровільного повернення в покинуте місце постійного проживання ВПО зобов'язана повідомити про це компетентний орган місцем отримання довідки не пізніше ніж за три дні до дня від'їзду ;
 • якщо встановлено, що ВПО надала завідомо неправдиві відомості для отримання довідки переселенця. У цьому випадку людина повинна відшкодувати всі фактичні витрати, понесені державним і місцевим бюджетам в результаті реалізації прав внутрішньо переміщеної особи.
Як отримати довідку ВПО онлайн?

Алгоритм дій:

 1. На Порталі Дія зареєстрований користувач переходить в розділ → Послуги.
 2. Обирає послугу — Статус ВПО.
 3. Вказує своє поточне місце перебування.
 4. Надає одноразовий доступ до геолокації та підтверджує її. Важливо бути в радіусі 5 км від вказаної адреси на попередньому кроці.
 5. Рахунок підтягується автоматично, якщо їх декілька, користувач обирає з наявних.
 6. На останньому кроці вказує потреби, щоб проінформувати державу.
 7. Підтверджує або змінює контактні дані: мобільний номер телефону та електронну пошту. Дані автоматично беруться з BankID користувача.
 8. Перевіряє та підтверджує персональні дані.
 9. Очікує на опрацювання заяви.

В усіх управліннях соціального захисту населення можна оформити довідку та допомогу ВПО у Дії. Тож не обов’язково мати з собою фізичні документи чи їх копії. Достатньо поділитись необхідними документами у кілька кліків через Дію.

Щоб поділитись копією документа з додатку Дія, потрібно:

 • зайти у застосунок "Дія";
 • натиснути на документ, яким потрібно поділитись;
 • вибрати штрихкод;
 • надати працівнику управління соцзахисту;
 • зчитати штрихкод;
 • підтвердити запит на передачу копій документів у застосунку.

Шеринг документів допоможе уникнути помилок при внесенні ваших персональних даних у базу та пришвидшить обслуговування.

Що таке ДІЯ? Як там зареєструватись через NFC?

Дія — це застосунок в якому всі потрібні документи доступні в одному місці, у смартфоні.

Реєстрація:

 • на головному екрані застосунку Дія натисніть на іконку NFC;
 • сфотографуйте зворотну сторону ID-картки або сторінку біометричного закордонного паспорта, де міститься інформація про вас;
 • прикладіть документ до смартфона;
 • підтвердьте свою особу через PhotoID;
 • вигадайте та підтвердіть код для входу в застосунок.

Посилання для скачування додатку:

 1. Appstore mceclip0.png
 2. Playmarket mceclip0.png
Через який час після оформлення довідки ВПО на порталі ДІЯ відобразиться документ?

Довідка внутрішньо переміщеної особи з’явиться в застосунку Дія або на наступний день після оформлення або протягом кількох днів. 

Оформивши довідку на порталі ДІЯ, як отримати паперову довідку ВПО?

Потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до Управління соціального захисту населення.

Чи можна внести зміни до даних ВПО у реєстрі?

Так, можна.

Такі зміни вносять, якщо наявна:

 • невідповідність ваших персональних даних; 
 • невідповідність даних номера банківського рахунка (IBAN); 
 • невідповідність категорії одержувача (працездатна особа, дитина, особа з інвалідністю).

Щоб відредагувати інформацію в реєстрі вам потрібно звернутися в Управління соціального захисту населення.

Дитина народилася на підконтрольній території, батьки ВПО, чи може вона отримати статус ВПО?

Якщо у вас є довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), то ви можете оформити довідку ВПО також і своїй дитині. 

Якщо людина виписалась з місця бойових дій, проте продовжувала там проживати до початку військових дій, які критерії підтвердження даної інформації онлайн і офлайн для оформлення пільг ВПО?

Окрім місця реєстрації, одним із важливих критеріїв підтвердження є сплата Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Єдиний соціальний внесок – це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення та інші виплати).

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено розмір мінімального страхового внеску, який підлягає сплаті щомісяця.

Чи можливо отримати дитині, яка досягла 14 років, довідку ВПО по свідоцтву про народження, якщо є підтвердження щодо подачі документів на отримання паспорта?

Дитина, яка досягла 14 років, отримує довідку внутрішньо переміщеної особи за наявності паспорта. 

Чи потрібно для отримання довідки ВПО особиста присутність особи з інвалідністю?

Так, потрібна особиста присутність заявника або законного представника цієї людини.

Додатково: Заяву про взяття на облік особи, яка визнана судом недієздатною, може подавати її законний представник (для недієздатних осіб, яким призначено опікуна), керівник закладу соціального захисту (для недієздатних осіб, яким не призначено опікуна, в разі влаштування такої особи до закладу соціального захисту) або уповноважена особа органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, яким опікуна не призначено та яких не влаштовано до закладу соціального захисту, або для недієздатних осіб, з опікунами яких втрачено зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях) за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) такої особи, а особа, дієздатність якої обмежена, може самостійно звернутися із заявою про взяття на облік.

Чи потрібно чоловікам, які хочуть отримати довідку ВПО, ставати на облік у військкомат? Чи УПСЗН буде потім передавати інформацію стосовно місця реєстрації до військкомату?

Дана інформація не буде передаватись. Внутрішньо переміщеній особі необхідно стати на військовий облік у новому місці — за місцем отримання статусу ВПО відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. №1487 mceclip0.png.

Який порядок та строки взяття на військовий облік ВПО?

Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання (в тому числі – тимчасового) зобов'язані в семиденний строк повідомити про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (стати на військовий облік). Порядок постановки на військовий облік громадян України визначений Законом України «Про військовий облік і військову службу» mceclip0.png та Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487mceclip0.png.

Які організації продовжують безкоштовну евакуацію людей із небезпечних регіонів?

За даними Мінреінтеграції, організації, які продовжують безкоштовну евакуацію людей із небезпечних регіонів:

 1. Волонтерська організація Helping to Leave. Залишайте заявку через Telegram-бот (@helpingtoleave_bot) або телефонуйте за номером: (093) 177-64-58.
 2. Волонтерська організація Help People. Телефонуйте за номером: (093) 696-97-88.
 3. Міністерство реінтеграції. Телефонуйте на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48.