Інформація на цій сторінці зібрана з публічних ресурсів.

Як отримати статус безробітного?

Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» mceclip0.png.

До таких осіб належать:

 • особи працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готові та здатні приступити до роботи;
 • особи з інвалідністю, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;
 • особи, молодші 16-річного віку, які працювали і були звільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників;
 • одинока мати (батько), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.

Статус безробітного надається зазначеним у частині першій цієї статті особам за їх особистою заявою (у тому числі поданою засобами електронної ідентифікації) у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Отримати такий статус можна в: обласних, міських, районних, міськрайонних центрах зайнятості або філії регіонального центру зайнятості.

ВПО для отримання статусу безробітного звертаються до центру зайнятості за місцем проживання із заявою про надання статусу безробітного.

Під час воєнного стану особа, яка перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), може звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про надання статусу безробітного.

Замовити послугу можна, подавши заяву на отримання послуги, онлайн на сайті mceclip0.png.

Отримати результати надання послуги заявник може особисто чи на сайті mceclip0.png.

Які документи потрібно подати для отримання статусу безробітного?

Для отримання статусу безробітного знадобиться такий перелік документів:

 1. Заява про надання (поновлення) статусу безробітного (в тому числі електронна форма).
 2. Паспорт громадянина України, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану).
 3. Посвідка на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист (подають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію).
 4. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті громадянина України) або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.
 5. Трудова книжка (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (відомості електронної трудової книжки), або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості.
 6. Документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката).
 7. Заява про припинення трудового договору на ім’я роботодавця (подається внутрішньо переміщеними особами, а також особами, які під час воєнного стану перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), та мають зареєстроване або задеклароване місце проживання або останнє місце роботи (останній вид зайнятості) на зазначених територіях, у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.
 8. Військово-обліковий документ, в якому зазначена дата взяття на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відповідно до законодавства (подається військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби), які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію).
 9. Військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби, для військовозобов’язаних осіб під час воєнного стану у зв’язку з мобілізацією.
 10. Довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства (подається членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які є внутрішньо переміщеними особами, проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби).

У разі відсутності під час воєнного стану у ВПО, а також осіб, які перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних, центр зайнятості отримує відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у державних реєстрах.

Як припинити реєстрацію безробітного за заявою безробітного?

Подати заяву для припинення реєстрації безробітного можна:

 • в міському, районному, міськрайонному центрах зайнятості або філії регіонального центру зайнятості;
 • подати заяву за допомогою мобільного додатку Порталу Дія або електронних сервісів Державної служби зайнятості: www.dcz.gov.ua.

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/38EC9Di.

Документи, що необхідні для отримання послуги:

 • заява про припинення реєстрації.

Така заява має містити інформацію:

 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • найменування центру зайнятості, в якому особа зареєстрована;
 • підстава для припинення реєстрації;
 • дата припинення реєстрації.

Особа несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у поданій заяві.

Центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного, зокрема, з дня подання зареєстрованим безробітним заяви про припинення реєстрації.