Інформація на цій сторінці зібрана з публічних ресурсів.

Як оформити статус ВПО для новонародженої дитини?

Незалежно від того чи є в обох батьків статус ВПО чи ні, дитина також може його отримати. Важливо: за якою саме адресою ви зареєстрували дитину. Адже, якщо новонароджена буде зареєстрована не за адресою, яка вказана в довідці статусу ВПО батька чи матері, то вона не зможе отримати довідку про взяття на облік ВПО. Відповідно, ви не матимете підстав для грошової допомоги від держави на неї у статусі внутрішньо переміщеної особи.

Отримати довідку про статус ВПО для новонародженої дитини можна:

 • через портал Дія (до вашої чинної заявки на отримання статусу ВПО потрібно лише замовити послугу  для дитини та додати свідоцтво про народження дитини (воно має підтягнутися автоматично, але можна ввести дані документу й вручну);
 • у ЦНАПі громади, де ви знаходитесь mceclip0.png, або через Управління праці та соціального захисту населення (1539 – гаряча лінія).

Перелік документів, які знадобляться для цього:

 • паспорт, ID-картка чи електронний документ в Дії;
 • документ, що підтверджує ваше повноваження як законного представника або як одного з батьків дитини;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • власна довідка ВПО одного або двох батьків.
Який розмір грошової допомоги для новонародженої дитини?

Якщо у вас вже є оформлена заявка на статус внутрішньо переміщеної особи для своєї дитини, то ви можете подати заявку на грошову допомогу.

Сума фінансової виплати на одну дитину становить: 3000 грн/місяць.

Виплати на допомогу для новонародженого малюка надаються незалежно від того, чи працевлаштовані дорослі члени сім’ї, чи є у родини будь-які доходи, депозити, рухоме або нерухоме майно.

Додатково: Ця виплата не стосується інших фінансових допомог (як-от одноразова допомога при народженні дитини, багатодітним сім’ям, соціальна допомога на дітей з інвалідністю тощо).

Чи можливо з довідкою ВПО влаштувати дітей до дошкільних закладів та закладів загальної середньої освіти?

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, мають пільгу на зарахування до комунальних (державних) закладів дошкільної та загальної середньої освіти. При цьому батьки або інший законний представник дитини під час подання заяви на зарахування дитини повинні пред’явити оригінал документа, що підтверджує статус дитини – довідку про взяття на облік за місцем фактичного проживання. 

Які документи необхідно подати для зарахування дитини з ООП до інклюзивної групи, якщо вона тимчасово переїхала з окупованої території?

Потрібно подати заяву одного з батьків (інших законних представників) дитини з ООП та висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданий інклюзивно-ресурсним центром. Керівник ЗДО утворює інклюзивну групу та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки, рекомендованого інклюзивно-ресурсним центром (постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти») mceclip0.png.

Під час дії воєнного стану для створення інклюзивної групи додатково подається, у разі наявності, довідка про взяття на облік ВПО (постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»). Інклюзивна група утворюється на період дії довідки про взяття на облік ВПО або до моменту виїзду особи з ООП до іншого місця проживання. Відповідні рекомендації щодо організації освітнього процесу для осіб з ООП, які переїхали на тимчасове проживання до інших регіонів України, надано листом МОН від 28.03.2022 № 1/3710-22 mceclip0.png.

Для зарахування дитини до спеціальної та інклюзивної групи ЗДО необхідно висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Як його можна відновити у разі втрати під час переїзду?

Якщо висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психологопедагогічну оцінку розвитку дитини, який було видано до введення воєнного стану в Україні втрачено, то батьки (інші законні представники) дитини з ООП можуть отримати копію висновку на порталі АС «ІРЦ» mceclip0.png.

Якщо самостійно отримати копію висновку неможливо, батьки (інші законні представники) дитини з ООП можуть звернутися до інклюзивно-ресурсного центру за місцем тимчасового проживання дитини та отримати копію висновку або провести первинну (повторну) комплексну психологопедагогічну оцінку розвитку особи. 

Як замовити дублікат документа про загальну середню освіту?

Особа, яка втратила документ про освіту, повинна звернутися до закладу освіти, який цей документ видав. Від імені заявника може звернутися його законний представник. Особи, які здобули загальну середню освіту у закладах освіти на тимчасово окупованій території України, закладах освіти окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей, а також на захоплених територіях, можуть замовити дублікат документа про здобуття загальної середньої освіти у порядку, встановленому наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 917 mceclip0.png. Такі особи або їх законний представник мають право звернутися із заявою до будь-якого закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання чи перебування випускника або його законного представника.

У разі відсутності довідки або інших письмових даних щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень для заповнення додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої чи повної загальної середньої освіти, навчальний заклад здійснює оцінювання навчальних досягнень такого випускника.

До отримання дубліката в установленому порядку, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274, необхідно звернутися до будь-якого закладу загальної середньої освіти на території, на якій не ведуться бойові дії, із заявою щодо надання інформації про отриманий в Україні документ про загальну середню освіту, поданою у будь-який спосіб.

Крім цього, особа, яка володіє інформацією про серію та номер власного документа про загальну середню освіту, має можливість оформити електронний запит на сайті ЄДЕБО mceclip0.png і отримати на електронну пошту всю інформацію щодо власного документа про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, зокрема, у формі електронної виписки із кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО.

Яку цільову підтримку надає держава для навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти?

Державна цільова підтримка надається у вигляді:

 • повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням;
 • часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
 • першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;
 • соціальної стипендії - для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання, згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів;
 • безоплатного забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
 • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
 • безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою - для осіб, які навчаються за денною формою навчання.
Яким категоріям громадян надається державна цільова підтримка?

Державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, надається: 

 • особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;
 • дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях;
 • дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;
 • дітям, зареєстрованим як ВПО.
Які документи підтверджують право на пільги для навчання?

Перелік таких документів:

 • посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка;
 • посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16- річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) встановленого зразка;
 • свідоцтво про народження дитини; довідка про взяття на облік ВПО встановленого зразка;
 • довідка про взяття на облік ВПО встановленого зразка;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка.
Як отримати довідку про навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти для подання її до військкомату?

Для отримання довідки про навчання необхідно звернутися до адміністрації закладу освіти. 

У разі, якщо профтех перебуває в зоні бойових дій, і не має зв'язку з адміністрацією закладу, потрібно звернутися до Департаменту освіти і науки відповідної Обласної військової адміністрації.

Додатково: Учнів і працівників закладів професійної освіти звільнили від призову під час мобілізації.

Як перевестися до закладу професійної (професійно-технічної) освіти в іншій області?

Учню (батькам або законним представникам) потрібно подати заяву до закладу професійної освіти, де він навчався або до Департаменту освіти і науки Обласної військової адміністрації (ОВА).

У заяві необхідно вказати професію та заклад, до якого учень хоче перевестися. 

Заяву можна подати в будь-який спосіб (через пошту; Telegram, Viber, WhatsApp тощо). Якщо немає змоги подати заяву до закладу освіти або Департаменту освіти і науки ОВА, її можна подати до закладу, куди учень планує перевестися або до Департаменту освіти і науки (за місцем розташування закладу). 

Як відновити втрачені документи про вищу освіту? Що робити, якщо документи про освіту втрачено чи пошкоджено, а заклад освіти, який їх видав, знаходиться на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій?
У разі втрати документа про вищу освіту, заклад освіти виготовляє дублікат документа про вищу освіту. Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до закладу освіти, що видав документ про вищу освіту. 
Якщо заклад освіти, що видав документ, реорганізовано шляхом приєднання, злиття чи ліквідації, заява подається його правонаступнику. У разі відсутності правонаступника закладу освіти, що припинив свою діяльність, а також якщо заклад освіти не проводить освітню діяльність (анульовано ліцензію на здійснення освітньої діяльності, заклад освіти не переміщено з населеного пункту, що знаходиться на непідконтрольній українській владі території), заява подається до МОН, який визначає заклад освіти, що створює в ЄДЕБО замовлення, виготовляє та видає особі документ (дублікат документа) про вищу освіту.
У заяві про видачу дубліката зазначаються такі дані: 
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження;
 • серія (за наявності), номер, ким і коли видано документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
 • РНОКПП (за наявності);
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
 • найменування закладу освіти та рік його закінчення;
 • назва документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється;
 • найменування спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми), причина замовлення дубліката документа про вищу освіту та інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката.

Якщо заклад освіти був переміщений з тимчасово окупованої території України на підконтрольну українській владі територію або знаходиться поза зоною бойових дій, власник документа (або його представник) може звернутися до закладу освіти із заявою про видачу дубліката документа про освіту. Якщо у Вас немає можливості відновити освітній документ, Вам допоможе довідка про здобуту освітню кваліфікацію або період навчання у закладі освіти на основі даних, що містяться в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО та в інших джерелах. За можливості у довідці також будуть зазначені права на продовження навчання (академічні права). 

Для перевірки наявності необхідної інформації саме щодо Ваших документів і можливості отримати таку довідку, необхідно написати на електронну пошту centre@apostille.in.ua та надіслати копії або фото освітніх документів:

 • освітнього документа, який потрібно підтвердити;
 • попереднього і наступного освітнього документа та додатків до них;
 • інших освітніх документів.
Що таке грантова програма «Університети для України»?

Це програма допомоги українським науковцям, які зараз перебувають у кризовій ситуації через війну.

Як це працює?

Академічні дослідники і вчені в Україні можуть отримати одноразовий грант у розмірі 5000 доларів США для продовження їхніх досліджень під час війни. Для цього потрібно подати заявку через сайт U4U за посиланням: https://econ4ua.org/u4u-fellowships/

Щоб пройти відбір, кандидати мають продемонструвати:

 • факт отримання стипендії під час перебування в Україні (наприклад, публікації, зроблені до російського вторгнення під час роботи в українському закладі вищої освіти чи науково-дослідній установі);
 • бажання залишитися в Україні, підтверджене заявником;
 • план дослідження, що описує, як стипендія дозволить їм виконувати додаткові дії в рамках дослідження. 

Заявку можуть подати й ті вчені, які виїхали до іншої країни, але бажають повернутися в Україну.  Цією ініціативою керують «Економісти для України» mceclip0.png та «Наука для України» mceclip0.png за інституційної підтримки AI for Good Foundation mceclip0.png та фінансування, наданого багатьма університетами США та Європи.

Безкоштовні онлайн-курси польської мови для школярів.

Проєкт Language Supp Ukrainа безкоштовно навчатиме українських дітей-переселенців польської мови. Головна мета – допомогти школярам подолати мовний бар’єр та інтегруватися до польської системи освіти. Подати заявку на курс можуть діти від 6 до 18 років.

Щоб записатися на курс, потрібно:

 1. Створити обліковий запис на платформі LanguageSupp.org mceclip0.png .
 2. Пройти тест для визначення рівня володіння польською мовою.
 3. За результатом тесту, учень буде зарахований на відповідний курс (А1, А2 або В1).

Навчання проходить онлайн на платформі у групах до шести осіб двічі на тиждень. Урок триває півтори години. На вивчення рівня виділяється 12 тижнів, після чого дитина проходить тестування і в разі його успішності переходить на наступний рівень. 

Детальніше за посиланням: https://www.languagesupp.org/.

Що таке «The Education Equality Institute»?

На платформі UFU ви можете знайти ресурси, що допомагають із підвищенням кваліфікації. Один із них — The Education Equality Institute (TEEI).

Безкоштовні курси підвищення кваліфікації TEEI:

 • варіюються від вступних занять до спеціалізованого навчання;
 • поєднують самостійне навчання з заняттями під керівництвом викладачів, семінарами та наставництвом у співпраці з провідними компаніями та експертами;
 • підходять для будь-якого рівня навичок: від початкового до просунутого;
 • доступні українською, англійською, німецькою та норвезькою мовами.

Напрямки курсів підвищення кваліфікації TEEI різноманітні: веб-розробка, розробка програмного забезпечення, наука про дані, машинне навчання, автоматизація, HR, маркетинг, управління проектами, бізнес-аналітика, спілкування, резюме та співбесіди, навчання, підприємництво, фінанси, бізнес.

Ознайомитись з переліком курсів підвищення кваліфікації можна за посиланням: https://is.gd/ZDZlYm.

У TEEI також є програма наставництва, в якій експерти із предметів допомагають студентам у навчанні з підвищення кваліфікації. Допомога включає постійну підтримку, мотивацію та поради, як досягти своїх навчальних цілей.

Зареєструватися на програми підвищення кваліфікації та наставництва від The Education Equality Institute можна за посиланням: https://is.gd/qaRrnv.